Berichten

Advocaat niet per se civiel aansprakelijk wegens tuchtrechtelijke veroordeling

Verbintenissenrecht: De enkele tuchtrechtelijke veroordeling van de advocaat, maakt hem nog niet zonder meer civielrechtelijk aansprakelijk. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland 1 oktober 2014, Prg. 2015/124 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2014:13082). In deze kwestie had de advocaat van gedaagde verslagen van vertrouwelijke mediation tussen partijen aan de rechtbank verstrekt in het kader van een arbeidsconflict. Gedaagde […]

Curator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor te lage verkoopprijs pand

Procesrecht: De faillissementscurator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verkoop van het pand uit de boedel tegen een veel te lage waarde. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 27 november 2012, Prg. 2014/63 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHAMS:2012:3231). In deze kwestie draagt het hof de curator op om te bewijzen dat hij het pand uit het faillissement tegen een redelijke […]

Geen reflexwerking Colportageweg voor kleine zelfstandige jegens websitebouwer

Consumentenrecht: De kleine zelfstandige kan zich niet op de (reflexwerking van) de Colportagewet beroepen, indien hij een overeenkomst voor het bouwen van een website wil beëindigen. Samenvatting commentaar onder Ktr. Tilburg 28 december 2011, Prg. 2012/74 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBBRE:2011:BU9923). Onder ‘reflexwerking’ dient te worden verstaan de toepassing van die wet op een buiten die regeling bestreken terrein. […]

Geen reflexerking Colportagewet voor kleine ondernemer

Consumentenrecht: Een kleine zelfstandige ondernemer kan na het sluiten van een reclameovereenkomst voor zijn bedrijf geen gerechtvaardigd beroep op de (reflexwerking van) de Colportagewet doen. Samenvatting commentaar onder Hof Amsterdam 12 juli 2011, Prg. 2011/217 m.nt. PJMR. Onder ‘reflexwerking’ dient te worden verstaan de toepassing van die wet op een buiten die regeling bestreken terrein. In deze kwestie ondertekent een ZZP-er (timmerman) een contract om tegen […]

Aannemer moet zelf onderzoek doen naar kabels en leidingen

Verbintenissenrecht: De grondeigenaar mag erop vertrouwen dat de aannemer, die graafwerkzaamheden voor hem verricht, zelfstandig onderzoek doet naar de ligging van kabels en leidingen in de grond. De aannemer is verplicht tot het doen van een graafmelding. Samenvatting annotatie van m.r. P.J.M Ros onder Rechtbank Rotterdam 9 juni 2010, Prg. 2010/202 (LJN BN3943) Het volledige […]