Berichten

Wsnp-aanvraag prevaleert bij gelijktijdig faillissementsverzoek

Insolventierecht: Bij gelijktijdige aanvraag faillissement en Wsnp, prevaleert faillissement en wordt de behandeling niet geschorst ex art. 3a Fw, omdat langer uitstel teveel verlies aan loon van de werknemers betekent. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Arnhem 10 juli 2012, Prg. 2014/15 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBARN:2012:3817). In deze zaak hebben de werknemers het faillissement van hun werkgever (natuurlijke persoon) aangevraagd. Eerder heeft deze evenwel een verzoek ingediend om te worden […]