Berichten

Ondanks latere aanvulling is ongemotiveerd wrakingsverzoek niet-ontvankelijk

Burgerlijk procesrecht: Een ongemotiveerd wrakingsverzoek is niet-ontvankelijk, ook als kort daarna duidelijk omschreven gronden worden ingediend. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Gelderland (wrakingskamer Arnhem) 25 juni 2015, Prg. 2015/239 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2015:4919). Drie dagen na ontvangst van het proces-verbaal van de zitting ontvangt de rechtbank een brief met grieven van verzoeker. Daarin wordt de kinderrechter […]

Termijn voor wraking is niet altijd even duidelijk

Procesrecht: De termijn waarbinnen een verzoek tot wraking van de rechter moet worden gedaan, is niet in alle gevallen altijd even duidelijk. Samenvatting annotatie onder Rb. Noord-Holland (wrakingskamer) 24 november 2014, Prg. 2015/20 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2014:11321). Een week na de zitting op de rechtbank verzoekt een werkgever wraking van de rechter. Hij zou blijk hebben gegeven […]

Rechter kan niet zelf wrakinsgverzoek indienen

Procesrecht: Kunnen de rechters die moeten beslissen over een wrakingsverzoek, zelf ook worden gewraakt? En kan een gewraakte rechter zelf ook een wrakingsverzoek indienen? Samenvatting commentaar onder Rechtbank Maastricht (wrakingskamer) 10 december 2012, Prg. 2013/87 (LJN BY5590). In deze kwestie was de wrakingskamer Roermond reeds begonnen met de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek, zonder dat […]

Wrakingsverzoek kan tot eindvonnis of beschikking

Procesrecht: Het indienen van een wrakingsverzoek ex art. 36 Rv kan uiterlijk tot het moment waarop de rechter het vonnis of de beschikking geeft. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Wrakingskamer) 4 april 2012, Prg. 2012/209 (LJN BW3946). Rondom wraking ex. art. 36 Rv zijn er ten minste twee aspecten, die niet direct in de wet […]