Berichten

Stuiting van verjaring tot nakoming moet schriftelijk en ondubbelzinnig

Verbintenissenrecht: Een lopende verjaring tot nakoming van een verbintenis kan door een aanmaning geldig worden gestuit, voor zover dat schriftelijk en ondubbelzinnig geschiedt en de schuldeiser zich uitdrukkelijk ook na de verjaring het recht op nakoming voorbehoudt. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Arnhem 27 november 2013, Prg. 2014/118 m.nt. PJMR. ABN AMRO Bank heeft in deze kwestie vier aanmaningen naar haar debiteur gezonden voor de […]