Berichten

Misbruik van procesrecht moet net als in België bestraft worden met boete

Procesrecht: Procederen zonder enig eigen belang zou net als in het Belgisch recht tot een boete moeten kunnen leiden. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2012, Prg. 2012/313 (LJN BX7322). Wie zonder eigen belang in een civiele kwestie procedeert, kan misbruik van procesrecht ex art. 3:13 BW worden verweten. In de meeste gevallen is eiser dan niet ontvankelijk en volgt […]