Berichten

Wrakingsverzoek kan tot eindvonnis of beschikking

Procesrecht: Het indienen van een wrakingsverzoek ex art. 36 Rv kan uiterlijk tot het moment waarop de rechter het vonnis of de beschikking geeft. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Wrakingskamer) 4 april 2012, Prg. 2012/209 (LJN BW3946). Rondom wraking ex. art. 36 Rv zijn er ten minste twee aspecten, die niet direct in de wet […]