Berichten

Dat voor ontvangst is getekend, betekent niet automatisch dat voorwaarden zijn ontvangen

Verbintenissenrecht: De wederpartij, die eerder tekende voor akkoord en ontvangst algemene voorwaarden, moet in rechte toch nog de gelegenheid worden geboden om te bewijzen dat zij die voorwaarden nooit daadwerkelijk heeft ontvangen. 19 juni 2012 De Hoge Raad heeft in haar arrest van 11 juli 2008, LJN BD1394 overwogen dat het hof een bewijsaanbod moet accepteren van de wederpartij, die stelt weliswaar voor de ontvangst en akkoord […]

Beeldschermafdrukken bewijzen geen verzekeringsovereenkomst

Procesrecht. Met het aan de rechter overleggen van enkele beeldschermafdrukken, bewijst de verzekeringsmaatschappij nog niet dat de consument een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Alkmaar 15 april 2010, Prg. 2010/151 (LJN BM3506) In deze kwestie wilde de verzekeraar met het overleggen van enkele beeldschermafdrukken aantonen dat de consument bij haar een verzekeringsovereenkomst had […]

Zes cumulatieve eisen voor succesvol beroep op verrekening

Verbintenissenrecht: Als men zich tegen een vordering verweert met een beroep op verrekening, moet voor het slagen daarvan ten minste worden voldaan aan zes cumulatieve eisen. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Arnhem 2 september 2009, Prg. 2009/189 (LJN BJ8095) Niet in alle gevallen kan met zich zonder meer verweren tegen een vordering met een beroep op […]