Berichten

Wgbz is in strijd met art. 6 EVRM

Procesrecht. De nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken komt door de sancties bij de vooruitbetalingsplicht van het griffierecht ex art. 127a Rv in strijd met art. 6 lid 1 EVRM. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Hof Den Haag 18 juli 2011, Prg. 2011/246 (LJN BR2025). De wijzigingen als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz), hebben […]