Berichten

Bij arbitrage moet gedaagde mondelinge toelichting kunnen geven

Procesrecht: Er is sprake van schending van hoor en wederhoor (art. 6 EVRM) bij e-Court, indien haar procesreglement het niet toelaat dat gedaagde een mondeling toelichting mag geven. Samenvatting commentaar onder Vzr. Rb. Zutphen 7 oktober 2011, Prg. 2011/302 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7213). E-Court is volgens haar website (geactualiseerd op 31 mei 2013) “… een scheidsgerecht (arbitrage) in […]