Bewijs verkregen in verhoor zonder advocaat is onrechtmatig

Straf(proces)recht: Europees Hof: Indien er tijdens het verhoor van een verdachte bewijs wordt verkregen, zonder aanwezigheid van de advocaat, is dit bewijs onrechtmatig verkregen.

29 oktober 2011

Op 28 juni 2011 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de kwestie
Sebalj tegen Kroatië bepaald dat verkregen verklaringen van een verdachte, zonder aanwezigheid van een advocaat, als onrechtmatig verkregen bewijs moet worden aangemerkt. Als de rechter de verklaring toch in de strafprocedure als ‘wettig’ bewijs gebruikt, levert dit volgens het hof een schending van art. 6 lid 1 EVRM op.

In deze kwestie ondertekende Zoran Sebalj een document, waarin zijn bekentenis was opgeschreven. Naar aanleiding daarvan werd hij veroordeeld tot drie jaar cel. Sebalj heeft daarbij echter nimmer bijstand van een advocaat gehad, ondanks het feit dat hij daarom meerdere malen had verzocht.

Het Europese hof concludeert in zijn arrest EHRM 28 juni 2011, 4429/09 in rechtsoverweging 265: “There has accordingly also been a violation of Article 6 § 1 of the Convention on account of the admission of evidence given by the applicant to the police without the presence of defence counsel and the reliance on that evidence for the applicant’s conviction.”

Deze uitspraak bevestigt nog eens de noodzaak van een advocaat bij het verhoor van de verdachte, zoals dit eerder door het Europese hof is uitgemaakt in het arrest Salduz tegen Turkije, zie EHRM 27 november 2008, 36391/02. Naar aanleiding daarvan hebben verdachten in Nederland recht op zgn. consultatiebijstand. Dat wil zeggen dat zowel de minderjarige als meerderjarige verdachten het recht hebben om, voorafgaand aan het politieverhoor, een advocaat te raadplegen. Met de nieuwe uitspraak van het Europese hof in de hand moet de conclusie zijn dat er nu ook tijdens de daadwerkelijke inhoudelijke verhoren een advocaat zal moeten worden toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Print Friendly, PDF & Email