Nieuwe grond voorlopige hechtenis niet in strijd met EVRM

Strafprocesrecht: Het wetsvoorstel ‘Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis’ is niet in strijd met art. 5 lid 1 en 3 en 6 lid 2 EVRM. De regering heeft op 6 september 2012 een wetsvoorstel ingediend ter uitbreiding van het aantal gronden voor voorlopige hechtenis in art. 67a Sv. Op basis […]

Bewijs verkregen in verhoor zonder advocaat is onrechtmatig

Straf(proces)recht: Europees Hof: Indien er tijdens het verhoor van een verdachte bewijs wordt verkregen, zonder aanwezigheid van de advocaat, is dit bewijs onrechtmatig verkregen. 29 oktober 2011 Op 28 juni 2011 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de kwestie Sebalj tegen Kroatië bepaald dat verkregen verklaringen van een verdachte, zonder aanwezigheid van een […]