Wrakingsverzoek kan tot eindvonnis of beschikking

Procesrecht: Het indienen van een wrakingsverzoek ex art. 36 Rv kan uiterlijk tot het moment waarop de rechter het vonnis of de beschikking geeft.

Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Wrakingskamer) 4 april 2012, Prg. 2012/209 (LJN BW3946).

Rondom wraking ex. art. 36 Rv zijn er ten minste twee aspecten, die niet direct in de wet zijn terug te vinden: kan de rechter nog worden gewraakt, nadat deze datum vonnis heeft bepaald en moet een gemotiveerd wrakingsverzoek steeds in het openbaar worden behandeld?

Blijkens de Memorie van Toelichting kan een verzoek tot wraking in iedere stand van de procedure worden ingediend, maar uiterlijk tot het moment, waarop het vonnis of de beschikking is afgegeven.

Omdat er ex art. 39 lid 5 Rv tegen de beslissing van de wrakingskamer geen voorziening open staat, moet de terechtzitting tot behandeling van het wrakingsverzoek altijd in het openbaar plaatsvinden. Dit lijdt enkel uitzondering in de gevallen genoemd in art. 27 lid 1 onder a t/m d Rv.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email