Reparatiewet: dagvaarding hoeft exacte griffierecht niet meer te vermelden

Burgerlijk procesrecht: Komende Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken: bedrag griffierecht niet langer in dagvaarding.

Samenvatting annotatie onder hof Amsterdam 30 augustus 2011, Prg. 2011/136 (LJN BV3167)

Blijkens het inmiddels bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ is het de bedoeling dat er één (gezamenlijk) griffierecht wordt geheven voor personen, die bij dezelfde advocaat of gemachtigde verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen. Dit geldt ook in een verzoekschriftprocedure. De voorgestelde regeling sluit aan bij de oude regeling onder de Wet tarieven burgelijke zaken (Wtbz).

Interessanter in het nieuwe wetsvoorstel is het besluit om in de dagvaarding en het verzoekschrift niet langer het exacte griffierecht te vermelden, maar te volstaan met de enkele verwijzing naar een tabel. Deze enkele verwijzing is volgens ons echter weinig transparant. Het doet ook afbreuk aan het beoogde laagdrempelige karakter van een kantonprocedure. Dit geldt te meer, indien zonder rechtsbijstand wordt geprocedeerd of men niet direct beschikking heeft over internet.

Het niet tijdig betalen van het griffierecht leidt in de meeste gevallen tot ontslag van instantie of niet-ontvankelijkheid. Als dat het verdergaand gevolg is van het niet langer exact vermelden van het verschuldigde griffierecht in de dagvaarding of het verzoekschrift, dan komt de voorgestelde nieuwe regeling onder omstandigheden onzes inziens aardig
in de buurt van een schending van art. 6 EVRM.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email