Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd

Procesrecht: Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd.

Samenvatting annotatie van m.r. P.J.M. Ros onder Rechtbank Zutphen 03 oktober 2011, Prg. 2011/282 (LJN BT6835).

E-Court is een stichting, die zich bezighoudt met arbitrage via internet. Deze stichting mag zich niet als internetrechtbank presenteren. Na vragen hierover in de Tweede Kamer en een stevig onderhoud met de Minister van Justitie, heeft e-Court op haar website de term ‘rechter’ vervangen door ‘geschillenbeslechter’ en de term ‘vonnis’ in ‘afdwingbare uitspraak’. Van dat laatste is evenwel nog steeds niet volledig sprake. In een tweetal zaken vonniste de rechter afwijzend op exequaturverzoeken van e-Court. In de eerste kwestie vorderde PWN betaling van achterstallige facturen. De consumentverweerder had daarbij echter geen behoorlijke gelegenheid gehad voor het voeren van zijn verweer. Een arbitraal verstekvonnis was het resultaat. Dit is volgens de rechter in strijd met de openbare orde, omdat aan verweerder onterecht de toegang tot de overheidsrechter is ontnomen. In de tweede kwestie werd een consument op vordering van T-Mobile eveneens bij verstek veroordeeld. Volgens de rechter is het niet reageren door een gedaagde op een aanbod tot arbitrage onvoldoende om aan te nemen dat arbitrage stilzwijgend wordt aanvaard. Er is immers geen rechtsregel die tot aanvaarding van een arbitrageovereenkomst dwingt. Ook in deze zaak oordeelde de rechter dat verweerder geen gelegenheid had gehad tot verweer en was aan hem door stilzitten geheel ten onrechte de toegang tot de overheidsrechter onthouden. Van volledig afdwingbare rechtspraak door e-Court is vooralsnog in ieder geval bij verstek (nog) geen sprake.

Het volledige artikel is te raadplegen op www.kluwer.nl  (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email