Grieven na drie keer uitstel niet ingediend: hoger beroep afgewezen

Procesrecht: De vorderingen in hoger beroep worden afgewezen, omdat appellant na drie keer uitstel nog steeds zijn grieven niet heeft ingediend.

Samenvatting annotatie onder hof Arnhem-Leeuwarden 29 juli 2014, Prg. 2014/225 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2014:6077).

De aannemer komt in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, waarin hij is veroordeeld tot betaling van schadevergoeding vanwege slecht aannemingswerk. Zijn advocaat heeft tot drie maal aan toe uitstel gevraagd om de grieven (gronden) van het hoger beroep in te mogen dienen. Een vierde uitstel staat het hof niet toe. Vervolgens heeft de advocaat van de aannemer zich onttrokken, is er geen nieuwe advocaat gesteld en evenmin zijn er alsnog grieven ingediend. Het hof bekrachtigt het vonnis en veroordeelt de aannemer tot het betalen van de proceskosten van de wederpartij.

Een vergelijkbaar geval speelde in hof Den Haag 14 mei 2014, Prg. 2014/197 (ECLI:NL:GHDHA:2014:1689). Appellante verzuimde in appel van grieven te dienen en dacht te kunnen volstaan met het enkel verwijzen naar een (in eerste aanleg niet ingediende) verweerschrift alimentatie. Ook hierin draaide appellante op voor de proceskosten van maar liefst € 3.906,31.

Een pilot procesreglement bij de gerechtshoven Amsterdam en Den Bosch heeft sinds 1 januari 2013 een einde gemaakt aan het eindeloos talmen met het indienen van processtukken. De doorlooptijden zijn verkort en dat beantwoordt aan de doelstelling van de pilot. Termijnen worden daarin ambtshalve gehandhaafd, dus ook die voor het nemen van ‘gewone’ memories. De verwachting is dat de genoemde pilot door alle gerechtshoven van toepassing wordt verklaard. Van belang is wel dat het eindarrest dan ook binnen redelijke termijn wordt afgegeven. In de praktijk wil dit nog wel eens worden uitgesteld. Vier of vijf aanhoudingen per zaak zijn helaas geen uitzondering.

Wilt u meer weten? Het volledige commentaar met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Rb. Almelo 4 februari 2014, Prg. 2014/195 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBOVE:2014:3273) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email