Datum bijschrijving griffierecht op bankrekening gerecht is bepalend

8 mei 2013: De datum van bijschrijving van het griffierecht op de bankrekening van het gerecht (en niet de datum van afschrijving bij de advocaat), is bepalend om te beoordelen of griffierecht tijdig is ontvangen.

Hof ’s-Gravenhage 8 mei 2013 (LJN CA2200)

In een alimentatieprocedure wordt de man niet-ontvankelijk verklaard, omdat het griffierecht een dag te laat op de rekening van het hof is bijgeschreven. De man stelt tijdig betaald te hebben en wijst hierbij op een bankafschrift van de afschrijving van de rekening van de advocaat. Voorts beroept hij zich op de hardheidsclausule van art. 282a lid 4 Rv, omdat hij stelt vanwege de hoogte van het alimentatiebedrag een groot belang te hebben bij een inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Het hof overweegt dat de Wgbz de datum van bijschrijving als uitganspunt neemt en niet de datum van afschrijving. Ook het beroep op de hardheidsclausule faalt, omdat de man hoe dan ook via art. 1:401 lid 4 BW een verzoek tot wijziging van de beschikking kan indienen bij de rechtbank. Daarom leidt het niet-toepassen van de hardheidsclausule niet tot een onbillijkheid van overwegende aard en is de man niet-ontvankelijk.

Meer informatie over deze kwestie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email