Kantonrechter moest ingaan op bevrijdend verweer gedaagde

3 mei 2013: Het vonnis van de kantonrechter is ongegrond en vernietigbaar ex art. 80 lid 1 sub a RO, indien de rechter niet ingaat op het verweer van gedaagde en dit verweer bij gegrondbevinding afwijzing van de vordering zou betekenen.

Hoge Raad 3 mei 2013 (LJN BZ2868)

Transavia is door de kantonrechter ex art. 7 Verordening (EG) nr. 261/2004 (en het Sturgeon-arrest) veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan passagiers, wegens meer dan drie uur vertraging bij een vlucht van Salzburg naar Rotterdam. Transavia beriep zich op buitengewone omstandigheden ex art. 5 lid 3 Verordening, namelijk hevige sneeuwval en het sluiten van het vliegveld van Salzburg. De kantonrechter is in zijn vonnis echter aan dit verweer voorbijgegaan. Nu gegrondbevinding van het verweer had moeten leiden tot afwijzing van de vordering van de passagiers, bevat het vonnis niet de gronden, zoals bedoeld in art. 80 lid 1 sub a RO en komt dit vonnis aldus voor vernietiging door de Hoge Raad in aanmerking. Het is dus telkens van belang om goed te controleren of het uiteindelijke vonnis wel aan alle vereisten voldoet.

Meer informatie over deze kwestie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email