Fax over steunvordering onterecht door hof ter zijde gelegd

3 mei 2013: Rechter dient een na de mondelinge behandeling, maar voor datum uitspraak ontvangen faxbericht in zijn overwegingen te betrekken, indien steunvordering alsnog blijkt te ontbreken.

HR 3 mei 2013 (LJN BZ1058)

De failliet heeft na het sluiten van de mondelinge behandeling een fax naar het hof verzonden, met daarbij een verklaring van de advocaat van een voormalig schuldeiser, dat de steunvordering inmiddels was voldaan. Hiermee kwam de enige steunvordering alsnog te vervallen en zou het verzoek tot faillietverklaring derhalve behoren te worden afgewezen. Het Hof heeft de fax echter ongemotiveerd ter zijde gelegd.

De Hoge Raad overweegt dat het hof de fax had moeten opvatten als een verzoek tot heropening van de behandeling. In een reguliere procedure kan de rechter een dergelijk verzoek ongemotiveerd afwijzen. In een faillissementsprocedure kan dit anders zijn, omdat de rechter in een dergelijke procedure ex nunc toetst en een faillissement ingrijpende gevolgen heeft. Dit geldt te meer, indien het verzoek nieuwe informatie bevat, waaruit blijkt dat er geen sprake is van een toestand, waarin de schuldenaar opgehouden is te betalen. De zaak wordt terug verwezen naar het hof Arnhem-Leeuwarden.

Meer informatie over deze kwestie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email