Rechter kan niet zelf wrakinsgverzoek indienen

Procesrecht: Kunnen de rechters die moeten beslissen over een wrakingsverzoek, zelf ook worden gewraakt? En kan een gewraakte rechter zelf ook een wrakingsverzoek indienen?

Samenvatting commentaar onder Rechtbank Maastricht (wrakingskamer) 10 december 2012, Prg. 2013/87 (LJN BY5590).

In deze kwestie was de wrakingskamer Roermond reeds begonnen met de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek, zonder dat verzoeker daarbij aanwezig was. De wrakingskamer beriep zich op het wrakingsprotocol, waarin dat mogelijk wordt gemaakt, maar in de landelijke aanbevelingen wrakingsprotocol (waarvan het plaatselijke wrakingsprotocol een afgeleide dient te zijn), is tevens bepaald dat van de bevoegdheid om partijen buiten elkaars aanwezigheid te horen, “slechts terughoudend gebruik” te maken, zeg maar geen gebruik te maken, tenzij het niet anders kan (en dat is niet snel het geval). De wrakingskamer Roermond werd vervolgens aldus met succes gewraakt door de wrakingskamer rechtbank Maastricht.

Een verzoek tot wraking kan worden ingediend tot het moment, waarop de rechter het vonnis of de beschikking heeft afgegeven, zie tevens onze annotatie onder Rb. Haarlem (wrakingskamer) 4 april 2012, Prg. 2012/209.

Kan een gewraakte rechter overigens zelf ook een wrakingsverzoek indienen? Bepaald niet, zo oordeelde de Rb. Zutphen (wrakingskamer) 1 december 2009, LJN BK4858. Dit vanwege het feit dat de rechter niet als ‘partij’ kan worden aangemerkt en in een wrakingsincident slechts een procespartij als zodanig kan optreden. De rechtbank in Zutphen baseerde zich hierin onder meer op een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 26 oktober 1842.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer Navigator of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email