Misbruik van procesrecht moet net als in België bestraft worden met boete

Procesrecht: Procederen zonder enig eigen belang zou net als in het Belgisch recht tot een boete moeten kunnen leiden.

Samenvatting commentaar onder Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2012, Prg. 2012/313 (LJN BX7322).

Wie zonder eigen belang in een civiele kwestie procedeert, kan misbruik van procesrecht ex art. 3:13 BW worden verweten. In de meeste gevallen is eiser dan niet ontvankelijk en volgt er een veroordeling in de proceskosten. Veelal dekt dit niet ook de werkelijke schade van de (ten onrechte gedagvaarde) gedaagde. Diens advocaatkosten vallen immers in de regel hoger uit dan de op grond van het liquidatietarief bepaalde proceskosten.

Maar er is nog iets. Bij onnodig procederen, schiet de Nederlandse schatkist er veelal bij in. Slechts de proceskosten van de wederpartij worden immers vergoed. In België is hier sinds 2007 een aardige oplossing voor bedacht. De partij die zinloos procedeert, kan niet alleen worden veroordeeld tot een gevorderde schadeloosstelling, maar bovenal en ambtshalve tot een geldboete tussen € 15,= en € 2.500,=. Dit zou een mooi alternatief kunnen zijn voor het inmiddels ‘bevroren’ wetsvoorstel ‘kostendekkende griffierechten’!

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor. 

 

Print Friendly, PDF & Email