Polisvoorwaarden moeten weliswaar meer objectief worden uitgelegd, maar daarmee is ‘Haviltex’ nog niet van de baan

Samenvatting annotatie onder Rb. Zutphen 2 augustus 2017, Prg. 2017/252 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2017:4040).

Verbintenissenrecht: Polisvoorwaarden moeten weliswaar meer objectief worden uitgelegd, maar daarmee is de Haviltex-interpretatie nog niet van de baan

In deze zaak eist een varkenshouderij € 180.437 schadevergoeding door gaten en deuken in haar gebouwen als gevolg van een zogeheten supercel. Dit is hagel dat door luchtverplaatsingen uiteindelijk is verworden tot ijsbollen met behoorlijke omvang (hagel met een doorsnede van ca. 7 cm). Interpolis weigert de schade te betalen, omdat de boer slechts tegen storm is verzekerd en niet tegen hagelschade. De rechtbank is het daarmee eens en wijst de vordering af.

De boer stelt dat de hagel is ontstaan door een supercel en dat zijn luchtstromingen, zodat er volgens hem sprake is van stormschade. Echter, volgens de rechtbank moeten de polisvoorwaarden van Interpolis meer objectief worden uitgelegd en de ijsbollen uit de supercel vallen in dat kader onder de definitie van hagel.

Volgens Hoge Raad 16 mei 2008 is de uitleg van polisvoorwaarden van een verzekering met name afhankelijk van objectieve factoren, zoals de bewoordingen. Wel dient daarin de mogelijke toelichting op die voorwaarden te worden betrokken. Hiermee is evenwel de zgn. Haviltex-interpretatie van de verzekeringsovereenkomst niet van de baan. Er is in dit verband volgens Hoge Raad 20 februari 2004 sprake van een meer objectieve toepassing van de Haviltex-norm. Tussen die meer subjectieve norm en de meer objectieve cao-uitlegnorm bestaat volgens de Raad een vloeiende overgang.

Derhalve blijft het in dit type kwesties van belang eventuele subjectieve feiten en omstandigheden zo nodig in de procedure aan de orde te stellen, bijvoorbeeld in het geval er is onderhandeld over de polisvoorwaarden of nadien over een aanpassing daarop door de verzekerde al dan niet via de tussenpersoon. Het is dus zaak uw verzekeringsdossier ook op dit punt actueel en op orde te houden.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Rb. Zutphen 2 augustus 2017, Prg. 2017/252 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2017:4040) of neem contact op met ons kantoor.

 

Print Friendly, PDF & Email