Tarief op maat

Ons kantoor hanteert doorgaans een uurtarief dat varieert tussen de € 150 en € 175 plus 21% btw. Daar komen in bepaalde gevallen eventuele aanvullende kosten bij, zoals bijvoorbeeld een griffierecht voor de rechtbank (niet in alle gevallen), kosten van uittreksels, akten en kosten van de deurwaarder of een deskundige. Zo mogelijk kan van het vaste uurtarief worden afgeweken, maar ook kunnen wij eventueel een vast tarief vooraf afspreken als de zaak zich daartoe leent, afhankelijk van de aard en de omvang van de kwestie.

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging (zie hierna onder het kopje ‘Gefinancierde rechtsbijstand’), wordt het eerste half uur van het intakegesprek als kennismakingsgesprek niet in rekening gebracht.

Na het intakegesprek ontvangt u doorgaans een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken, zowel voor wat betreft de werkzaamheden als de gemaakte financiële afspraken. Daarna volgt de meeste correspondentie met u bij voorkeur (en zo mogelijk) per e-mail.