Kantoorprofiel

Het kantoor van Engels Ploeger advocaten heeft twee vestigingen, te weten de Handelsstraat 2 in Schagen en aan het Stationsplein 99-203 te Heerhugowaard.

Wij hebben zowel particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf als cliënten. Zij zitten niet te wachten op een langdradige aanpak, maar willen snel resultaat. Of dat nu een advies, overeenkomst of procedure is. Engels Ploeger advocaten kenmerkt zich bij uitstek door een doelgerichte behandeling van de zaak. Dat kan eventueel ook een schikking zijn. Naast het belang van de cliënt is er uiteraard voldoende oog voor kwaliteit, resultaat en een duidelijke visie op de kwestie.

Het kantoor heeft een betrokken, laagdrempelige, informele en concrete aanpak. De advocaten zijn werkzaam op het gebied van civiel, bestuurs- en strafrecht. Klik hier als u wilt weten op welke juridische terreinen wij precies werkzaam zijn.

Werkwijze, handelsnamen en disclaimer

Engels Ploeger advocaten is de handelsnaam van Coöperatie Ros Ploeger advocaten U.A., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nr. 53195620. Andere handelsnamen van het kantoor luiden: Engels Ploeger, schageradvocaten, schagenadvocaten, schagenadvocaat, schagen advocaat, schageradvocaat, schager advocaat, advocatenschagen, advocaten-schagen, advocaatschagen, advocaat-schagen en schagensadvocaat.

De bij Engels Ploeger werkzame advocaten zijn zelfstandig werkende advocaten, die voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen en lid zijn van de genoemde coöperatie.

Indien u een van onze advocaten opdracht geeft uw kwestie in behandeling te nemen, geldt dat:

  • U de overeenkomst tot opdracht enkel aangaat met ofwel de eenmanszaak mr. M.R. Ploeger ofwel de b.v. C.P.M. Engels advocatenkantoor b.v. Over en weer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Ons kantoor geen derdengelden ontvangt. Aldus hebben wij geen derdengeldrekening.

De aansprakelijkheid van de advocaatleden van onze coöperatie is beperkt tot het bedrag, waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de desbetreffende advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico, zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering. Indien en voor zover, om welke redenen dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, doch in ieder geval tot maximaal € 2.500.