Vliegtuigpassagiers kunnen tot twee jaar na vertraging compensatie claimen

Consumentenrecht: Welke verjaringsregels zijn van toepassing op een schadevergoeding volgens de Luchtvaartverordening 261/2004?  Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Haarlem 21 april 2010, Prg. 2010/146 (LJN BM5869). In deze zaak eisen passagiers dat Transavia hen wegens annulering van een vlucht van Eindhoven naar Spanje compenseert op grond van Verordening (EG) 2004 nr. 261/2004. Eisers stellen dat zij zes uur te laat zijn aangekomen. Transavia beroept zich op […]

Beeldschermafdrukken bewijzen geen verzekeringsovereenkomst

Procesrecht. Met het aan de rechter overleggen van enkele beeldschermafdrukken, bewijst de verzekeringsmaatschappij nog niet dat de consument een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Alkmaar 15 april 2010, Prg. 2010/151 (LJN BM3506) In deze kwestie wilde de verzekeraar met het overleggen van enkele beeldschermafdrukken aantonen dat de consument bij haar een verzekeringsovereenkomst had […]

Kantonrechters toetsen ambtshalve aan Europese consumentenrecht

Procesrecht: De kantonrechters hebben afgesproken om met ingang van 1 juli 21010 het Europese consumentenrecht op onderdelen ambtshalve te toetsen volgens nieuwe richtlijnen. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Rotterdam 19 maart 2010, Prg. 2010/138 (LJN BL7396, BL7454 en BL8036) Vodafone vordert in deze kwestie betaling van € 1.299,= aan mobiele telefoonkosten. De gedaagde betwist de vordering, […]

Als BV geen brievenbus heeft, kan dagvaarding naar bestuurder worden verzonden

Procesrecht: BV behoorlijk opgeroepen, indien fatsoenlijke postbus bij vestiging ontbreekt en exploot is verzonden aan een van de bestuurders. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Zwolle 18 februari 2010, 105, Prg. 2010/105 (LJN BJ6778) In deze zaak gaat het om de vraag of bij gebreke van een fatsoenlijke postbus aan het adres (van een filiaal) van een […]

Zorgovereenkomst voor buitenland met 3,5 maal basistarief moet op schrift gesteld

Verbintenissenrecht: Indien de kosten van een tandheelkundige behandeling in Duitsland hoger zijn dan 3,5 maal het basistarief, is deze overeenkomst pas geldig indien op schrift vastgelegd. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Rechtbank Amsterdam 10 februari 2010, Prg. 2010/178 (LJN BN0311). In deze zaak weigert een Nederlander de rekening van de Duitse tandarts te voldoen, […]

Zes cumulatieve eisen voor succesvol beroep op verrekening

Verbintenissenrecht: Als men zich tegen een vordering verweert met een beroep op verrekening, moet voor het slagen daarvan ten minste worden voldaan aan zes cumulatieve eisen. Samenvatting annotatie onder Rechtbank Arnhem 2 september 2009, Prg. 2009/189 (LJN BJ8095) Niet in alle gevallen kan met zich zonder meer verweren tegen een vordering met een beroep op […]

Kleine ondernemer niet beschermd door Colportagewet

Consumentenrecht: De Colportagewet biedt geen ruimte tegen bescherming van de zakelijke belangen van (kleine) zelfstandige ondernemers. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Breda 12 augustus 2009, Prg. 2010/28 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4903). Onder ‘reflexwerking’ van een wet moet worden verstaan de toepassing van die wet op een buiten die regeling bestreken terrein. In deze zaak ging het om een kleine zelfstandige ondernemer, een koerier. Hij had een overeenkomst […]

Ouderdomsclausule ontslaat verkoper woning niet geheel van mededelingsplicht

Verbintenissenrecht: Ondanks de ouderdomsclausule bij de koop van een woning, moet de verkoper melden dat de mechanische ventilatie niet werkt, bij gebreke waarvan sprake is van non-conformiteit. Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 12 december 2007, Prg. 2008/44 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0345). Omdat er in dit geval sprake is van de koop van een woning tussen twee consumenten, is er hier geen sprake van de toepassing […]

Opzegtermijn van drie maanden voor fitnessabonnement is onredelijk lang

Verbintenissenrecht: Een door het fitnesscentrum bepaalde opzegtermijn van drie maanden voor een fitnessabonnement is onredelijk lang, zeker indien de klant slechts één week heeft geprofiteerd. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Rotterdam 2 augustus 2007, Prg. 2008/37 (LJN BB6555) Het betreft hier een ‘oude’ zaak in verband met de nieuwe wettelijk toegestane opzegtermijnen van bepaalde abonnementen. Met […]

Wet Jeugdzorg geeft minderjarige betere positie, maar kritiek blijft

Familie- en Jeugdrecht: Is de (rechts)positie van de minderjarige in de nieuwe Wet op de jeugdzorg daadwerkelijk verbeterd? Samenvatting artikel in Ars Aequi van april 2006 (auteurs: Diana Sol en Peter Ros). Met het intreden van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 heeft de minderjarige weliswaar een sterkere rechtspositie gekregen, maar er […]