Engels Ploeger klanttevredenheidsonderzoek


U bent of was cliënt van ons kantoor. Het is van belang om te weten of u tevreden bent, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom treft u hierbij onze vragenlijst. Wij vragen u daarin maximaal 16 vragen te beantwoorden. Dit zal naar schatting 10 minuten van uw tijd vergen.

Alle vragen zijn overigens volstrekt anoniem. Indien u niet anoniem wenst te reageren, kunt u uw gegevens in de laatste vraag opgeven.

Bij iedere vraag kunt u behalve uw antwoord ook ‘anders’ of ‘opmerkingen’ invullen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Ons kantoor beschikt over een kantoorklachtenregeling, die u hier kunt downloaden.

Er zijn 16 vragen in deze enquête.