Geen belangenafweging: niet twee keer Wsnp-traject binnen tien jaar

Insolventierecht: Een verzoek om binnen 10 jaar na het einde van de vorige Wsnp opnieuw te worden toegelaten, kan niet worden toegewezen op basis van een belangenafweging.

Samenvatting annotatie onder Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 januari 2014, Prg. 2014/76 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHSHE:2014:50).

Binnen 10 jaar na het einde van hun Wsnp-periode, ontstaan er opnieuw problematische schulden. Een faillissement lijkt opnieuw onafwendbaar. De man en de vrouw proberen het opnieuw, maar het hof is onverbiddelijk en worden niet opnieuw toegelaten. Ook niet ondanks hun verweer dat zij te goeder trouw zijn en de aanwijzingen van hun hulpverleners correct hebben opgevolgd.

Het hof baseert zich op het bepaalde in art. 288 lid 2 onder d FW. Dit omvat dwingend recht dat voorschrijft dat het verzoek moet worden afgewezen, indien minder dan 10 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend de Wsnp van toepassing is geweest, tenzij sprake van een (limitatief) aantal beperkte wettelijke uitzonderingen.

Voor de rechter bestaat er dus geen ruimte om daarvan af te wijken en dit is onder meer bepaald in Hoge Raad 12 juni 2009, NJ 2009/269 (ECLI:NL:HR:BH7357) en Hoge Raad 1 februari 2013, RvdW 2013/228 (ECLI:NL:HR:2013:BY0964). In 2013 heeft de Staatsecretaris dit nog eens herhaald, vgl. de Kamervragen daarover in Aanhangsel van de Handelingen II 2012/13, 2066.

Toch is de recidiverende schuldenaar niet helemaal kansloos, er zijn alternatieven.

Wilt u weten hoe? Het volledige commentaar met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 januari 2014, Prg. 2014/76 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHSHE:2014:50) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email