Beschermingsbewind voldoende bij problematische schulden

Familierecht: Voor de beheersing van problematische schulden is onder curatelestelling niet langer nodig, een beschermingsbewind kan nu volstaan.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Bergen op Zoom 10 december 2013, Prg. 2014/50 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBZWB:2013:9660).

In deze kwestie verzocht een man van buitenlandse afkomst zijn onderbewindstelling in het kader van art. 1:431 BW. De man spreekt niet of nauwelijks Nederlands en kampt met problematische schulden. De kantonrechter wijst het verzoek af en overweegt dat een beschermingsbewind er niet is enkel om de gevolgen van de onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal op te vangen. Een bewindvoerder is geen gratis administratiekantoor.

De kantonrechter wil in deze kwestie niet vooruit lopen op nieuwe wetgeving, waarin is bepaald dat het hebben van problematische schulden wel een grond kan zijn voor het instellen van een beschermingsbewind volgens Titel 19 van Boek 1 BW.

Sinds 1 januari 2014 zijn de bedoelde aanpassingen inwerking getreden, waarin (onder meer) is bepaald dat drugsgebruik en problematische schulden tot een onderbewindstelling kunnen leiden. Verder is er een publicatieplicht als het gaat om verkwisting en schulden. Daarbij kunnen nu ook rechtspersonen als beschermingsbewindvoerder optreden, zijn de kwaliteitseisen van bewindvoerders, curatoren en mentors uitgebreid en kunnen er per betrokkene twee curatoren, mentoren of bewindvoerders worden aangesteld (hoewel dit laatste al mogelijk was blijkens Hoge Raad 1 december 2000, NJ 2001/390 (ECLI:NL:HR:2000:AA8717). Overigens zijn de bewindvoerders, curatoren en mentoren nu ook gehouden om periodiek een evaluatie aan de kantonrechter aan te bieden, om te kunnen beoordelen of de beschermingsmaatregel nog wel nodig is.

Wilt u meer weten? Het volledige commentaar met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Kantonrechter Bergen op Zoom 10 december 2013, Prg. 2014/50 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBZWB:2013:9660) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email