Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar, kindgebondenbudget gewijzigd

Familierecht: Wijzigingen alimentatie met ingang van 1 januari 2015: verhoging bijdrage met 0,8%, kinderalimentatie is niet langer meer aftrekbaar en gewijzigd kindgebondenbudget.

22 december 2014

Jaarlijkse verhoging alimentatie
Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 0,8%. Het verhogingspercentage is gebaseerd op het CBS loonindexcijfer, waarbij wordt gekeken naar de loonontwikkelingen. Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, dient er zelf zorg voor te dragen dat de af te dragen vergoeding met dit percentage wordt verhoogd. Het nieuwe bedrag voor 2015 mag worden afgerond in tienden van een procent.

Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de fiscale forfaitaire aftrek inkomstenbelasting in verband met uitgaven aan het levensonderhoud van kinderen. Tot en met 31 december 2014 zijn de uitgaven voor verzorging en opvoeding van kinderen dus nog aftrekbaar.

Het kindgebondenbudget wordt verhoogd en de alleenstaande ouderkorting verdwijnt
In het kader van de ‘Wet hervorming kindregelingen’ wordt met ingang van 1 januari 2015 (onder andere) het kindgebondenbudget in bepaalde gevallen verhoogd. Dit is een bijdrage van de centrale overheid ter dekking van de kosten van kinderen. Dit kan betekenen dat de bijdrage aan een alimentatiegerechtigde ouder met ingang van 1 januari 2015 wordt verlaagd, omdat het kindgebondenbudget in de berekening van de kinderalimentatie op de behoefte in mindering wordt gebracht. Verder verdwijnt met ingang van genoemde datum de zgn. ‘alleenstaande ouderkorting’, waardoor de draagkracht van de verzorgende ouder zal verminderen.

Op vrijwel iedere rechtsregel bestaat echter wel een uitzondering. Wilt u weten of dat in uw situatie aan de orde is of bent u van mening dat eerder vastgestelde alimentatie niet langer volstaat, neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Print Friendly, PDF & Email