Minderjarige heeft toestemming ouders nodig voor schuldbekentenis van € 11.500

Familierecht: Het zonder toestemming van de ouders door een minderjarige ondertekenen van een schuldbekentenis tot betaling van € 11.500, is niet een voor die leeftijd gebruikelijke rechtshandeling.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Amsterdam 21 januari 2014, Prg. 2014/106 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2014:155).

Hema heeft een 17-jarige ex-werkneemster een schuldbekentenis van € 11.500 laten ondertekenen wegens vermeende diefstal. Daarvan is zij inmiddels vrijgesproken. In de procedure vordert Hema nakoming.

De kantonrechter overweegt dat de minderjarige de overeenkomst niet met goedkeuring van haar ouders heeft ondertekend. Bovendien is dit nu niet bepaald een transactie, waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat zeventienjarigen die verrichten. Volgt afwijzing.

Deze kwestie draait om het bepaalde in art. 1:234 lid 3 BW, namelijk of Hema vóór de ondertekening mocht veronderstellen dat de ouders van de minderjarige daarvoor toestemming zouden hebben verleend. De vraag stellen is hem beantwoorden, maar in de praktijk blijft het wel een kwestie van goed inschatten. Immers, uit jurisprudentie en wetsgeschiedenis volgt dat goed moet worden gelet op de context van de overeenkomst, de mate van zelfstandigheid van de minderjarige en zijn of haar levensomstandigheden. Zo valt hieruit mogelijk af te leiden dat een 17-jarig alleenwonend kind zelfstandig en rechtsgeldig een keuken kan kopen voor haar eigen flatje.

Overigens zijn er talloze uitzonderingen in de wet opgenomen, waarin de minderjarige wel degelijk zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, zonder de veronderstelde toestemming van de ouders. Wij noemen hier als voorbeelden het aangaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, het kopen van een buskaartje, het afsluiten van een WA-verzekering voor hun brommer, aankoop van studieboeken, het doen verlijden van een testament en het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Er zijn echter nog meer uitzonderingen. Voor meer informatie of advies over geldige rechtshandelingen minderjarigen kunt u vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen of raadpleeg voor de volledige annotatie met toelichting en jurisprudentie Ktr. Amsterdam 21 januari 2014, Prg. 2014/106 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2014:155)

Print Friendly, PDF & Email