Alimentatie in 2012 automatisch met 1,7% verhoogd

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 zal alimentatie automatisch worden verhoogd met 1,7%.

12 november 2012

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 1,7%.

De verhoging in 2013 is bepaald door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013 van 26 oktober 2012 (zie Stcrt. 2012, 22375). Het verhogingspercentage is gebaseerd op het CBS loonindexcijfer, waarbij wordt gekeken naar de loonontwikkelingen.

Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, dient er zelf zorg voor te dragen dat de af te dragen vergoeding met dit percentage wordt verhoogd. Het nieuwe bedrag voor 2013 mag worden afgerond in tienden van een procent.

De wettelijke basis voor deze regeling is te vinden in art. 1:402a Burgerlijk Wetboek. Daarin is bepaald dat de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud, jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een door de Minister van Justitie bepaald percentage worden gewijzigd.

Op iedere rechtsregel bestaat wel een uitzondering. Wilt u weten of dat in uw situatie aan de orde is, of bent u van mening dat eerder vastgestelde alimentatie niet langer volstaat, neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Print Friendly, PDF & Email