Alimentatie in 2012 automatisch verhoogd met 1,3%

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 zal alimentatie automatisch worden aangepast met 1,3%.

19 december 2011

Met ingang van 1 januari 2012 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage, waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,3. Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, dient er zelf zorg voor te dragen dat de af te dragen vergoeding met dit percentage wordt verhoogd. Het nieuwe bedrag voor 2012 mag worden afgerond in tienden van een procent.

De wettelijke basis voor deze regeling is te vinden in art. 1:402a BW. Daarin is bepaald dat de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud, jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een door de Minister van Justitie bepaald percentage worden gewijzigd. Voor 2012 is dat dus 1,3% (voor 2011 bedroeg dit 0,9%). Het volledige besluit van de minister van 8 november 2011 is hier, inclusief toelichting, te raadplegen.

Op iedere rechtsregel bestaat wel een uitzondering en dat is ook hier het geval. Wilt u weten of dat in uw situatie aan de orde is, of bent u van mening dat eerder vastgestelde alimentatie niet langer volstaat, neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Print Friendly, PDF & Email