Een exoneratie op het voorblad van de overeenkomst, kan ook als algemene voorwaarde worden gekwalificeerd

Samenvatting annotatie onder Ktr. Zutphen 10 maart 2021, Prg. 2021/140 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2021:1104).

De eigenares van een paard vordert € 51.647,44 aan schadevergoeding van een dierenarts. Zij stelt dat de dierenarts een gezondheidsgebrek aan haar paard bij de keuring over het hoofd heeft gezien. Nu blijkt haar paard nog maar € 4.400,= waard te zijn in plaats van de koopsom van € 25.000. De dierenarts betwist de vordering en stelt dat zijn aansprakelijkheid is uitgesloten door een exoneratie op het voorblad van de keuringsovereenkomst.

De kantonrechter overweegt dat eiseres de overeenkomst heeft ondertekend, waarbij de exoneratie op het voorblad is afgedrukt vlakbij de plek voor de handtekening. Eiseres kan dit niet zijn ontgaan en minst genomen had zij bij twijfel daarover vragen kunnen stellen. Dat eiseres de clausule niet heeft gelezen, komt voor haar rekening.

Hiermee lijkt de kantonrechter de exoneratie echter ten onrechte te kwalificeren als een zgn. kernbeding en niet als algemene voorwaarde. Dit lijkt in strijd met Hoge Raad 16 mei 1997, NJ 2000/1, ECLI:NL:HR:1997:ZC2372. Volgens de A-G wilde de wetgever hiermee voorkomen dat de gebruiker van algemene voorwaarden op deze wijze de regeling in Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW zou kunnen omzeilen (Algemene voorwaarden).

Meer informatie over dit onderwerp? De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Ktr. Zutphen 10 maart 2021, Prg. 2021/140 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBGEL:2021:1104) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email