De enkele aanvraag van een consument om energie te leveren, is in beginsel voldoende voor een betalingsverplichting

Samenvatting annotatie onder Ktr. Tilburg 28 december 2022, Prg. 2023/57 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBZWB:2022:7956).

Enexis vordert betaling van € 586,48 aan energie van een consument. Deze verweert zich en stelt dat hij Enexis niet heeft gevraagd om de levering van die energie, zodat er geen betalingsverplichting is.

De kantonrechter is het daarmee niet eens. De consument heeft immers een aanvraag bij Enexis gedaan om de energie geleverd te krijgen. Daarmee heeft de consument de wil tot levering gehad, zijn enkele aanvraag daartoe is voldoende om de overeenkomst tot stand te doen komen.

Een en ander is ook in de wetsgeschiedenis overwogen: ‘Zo zal bij een verhuizing de nieuwe bewoner uitdrukkelijk moeten aangeven dat hij de levering van water, gas en elektriciteit wil, bijvoorbeeld door overname van het oude contract of een dergelijke mededeling te doen aan de leverancier energie of water (…)‘, zie Kamerstukken II 2012/13, 33 520, nr. 3, pag. 58 (MvT bij de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten). Ten aanzien van de levering van drinkwater ligt dit iets anders. Daarover heeft Hoge Raad 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1889, NJ 2022/254 (prejudicieel) beslist dat de consument – onder voorwaarden – het door hem gebruikte water na het betrekken van een nieuwe woning gewoon moet betalen, ook al heeft hij daartoe geen aanvraag gedaan.

Meer informatie over dit onderwerp? De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Ktr. Tilburg 28 december 2022, Prg. 2023/57 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBZWB:2022:7956) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email