Mankement ontdekt tijdens vlucht geen buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Mankement aan vliegtuig, dat ontdekt wordt tijdens de vlucht, is geen ‘buitengewone omstandigheid’ in de zin van Luchtvaartverordening (EG) 261/2004; geen schadevergoeding passagiers.

Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Kantonrechter) 9 april 2013, Prg. 2013/148 (LJN BZ6732).

Veel gehanteerde criteria in de Luchtvaartverordening (EG) 261/2004, zoals ‘buitengewone omstandigheden’ en de ‘normale bedrijfsuitoefening’, blijven lastig te duiden en niet voor niets is daar veel jurisprudentie over. De Europese Commissie heeft echter een ‘Voorstel’ bekendgemaakt ter wijziging/aanvulling van de genoemde verordening en verduidelijking van die criteria.

Onder ‘buitengewone omstandigheden’ vallen volgens dat Voorstel technische problemen, die niet inherent zijn aan het normale gebruik van een vliegtuig. Gedacht moet worden aan een gebrek, dat gedurende de vlucht wordt ontdekt. Of een verborgen gebrek, dat ontdekt wordt door de fabrikant of een luchtvaartautoriteit. Technische mankementen, die worden ontdekt tijdens regulier onderhoud en controle, vallen hier dus niet onder.

In onderhavige zaak beroept Transavia zich op voornoemd Voorstel, omdat het mankement gedurende de vlucht werd ontdekt. De kantonrechter pareert deze stelling met de overweging dat het Voorstel nog geen geldend recht is. Overigens is de Europese Commissie ook van plan om binnenkort andere passagiersrechten te verbeteren, zoals klachtprocedures, verkeerd gespelde namen, foutief afgehandelde bagage et cetera.

Voor meer informatie, het doorlichten en actualiseren van uw algemene voorwaarden of indien u twijfelt over uw voorgenomen opzegging, kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Print Friendly, PDF & Email