Vordering vertraging of annulering vlucht verjaart na twee jaar

Consumentenrecht: Een vordering tot schadevergoeding vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht van of naar een Europese lidstaat, verjaart twee jaar na aankomst op de luchthaven.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Amsterdam 1 december 2011, Prg. 2012/38 (LJN BU6471)

In deze zaak vorderen eisers schadevergoeding van een luchtvaartmaatschappij, omdat hun vlucht van Cuba naar Amsterdam 26 uur vertraagd is geweest. De passagiers hebben hun vordering echter pas vier jaar na aankomst in Amsterdam ingesteld. Daardoor is de vordering volgens de luchtvaartmaatschappij inmiddels ex art. 8:1835 BW verjaard.

De passagiers beroepen zich onder meer op art. 7 lid 1 onder c Verordening (EG) 261/2004, die een compensatieregeling biedt voor geannuleerde vluchten van en naar een lidstaat van de EU. Volgens het Hof van Justitie EG is deze bepaling ook van toepassing op passagiers van vertraagde vluchten, dit gezien de context van de bepaling. Situaties die onder de verordening vallen, moeten worden vergeleken op basis van de aard en de omvang van de ongemakken en nadelen die passagiers hebben ondervonden.

Luchtvaartmaatschappijen beroepen zich in dit soort gevallen veelal op overmacht, dit om onder een schadevergoeding wegens vertraagde of geannuleerde vluchten te ontkomen. Volgens de bedoelde Verordening vallen echter alleen omstandigheden onder overmacht in gevallen van politieke instabiliteit, weersomstandigheden, beveiligingsproblemen, vliegveiligheid en stakingen. Storingen in apparatuur van vliegtuigen vallen hier dus niet onder en zijn inherent aan de bedrijfsvoering.

De kantonrechter bepaalt dat de genoemde verordening geen specifieke verjaringstermijn kent, zodat moet worden teruggevallen op art. 8:1835 BW als lex specialis. Daarop strandt de vordering van eisers, omdat deze bepaling een verjaringstermijn van twee jaar bepaalt. Deze bepaling is echter alleen van toepassing op een overeenkomst van luchtvervoer en niet op gecombineerd vervoer. Een eventuele dure transferreis van het vliegveld naar het tijdelijke verblijf valt hier dus niet onder. Het is van belang dit onderscheid bij een beroep op verjaring onder ogen te houden.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email