Bij staking afbetaling kan lening niet zonder meer van consument opgeëist worden

Insolventierecht: Kredietgever kan lening bij staking afbetaling niet zonder meer opeisen, als zij voordien geen onderzoek heeft gedaan naar kredietwaardigheid consument.

Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Groningen 9 januari 2014, Prg. 2014/85 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNNE:2014:78).

Een consument koopt een BMW en sluit voor de betaling een persoonlijke lening. Op enig moment staakt zij de afbetalingen. De geldgever eist de restantlening ineens op. De consument stelt dat zij de lening niet heeft gewild en dat zij de BMW al helemaal niet heeft gezien. Dit alles zou door haar vriend zijn geregeld. De geldgever beroept zich op zijn algemene voorwaarden. De kantonrechter overweegt onder meer dat de geldgever zich bij het aangaan van de lening niet heeft verdiept in de financiële situatie van de consument. Door enig onderzoek te doen, had hij kunnen bemerken dat er zelfs sprake was van twee leningen, die de betrokkene al helemaal niet zou kunnen terugbetalen. De vordering wordt afgewezen, maar de BMW moet wel terug.

Aangenomen moet worden dat het hier gaat om een consumentenkrediet, zodat de Wet op het consumentenkrediet van toepassing is. Contractuele afspraken worden in dat verband gemaakt in het kader van Titel 14 van Boek 7A BW (verbruiklening). Op de kredietverstrekker rust daarbij een bijzondere zorgplicht, zie onder meer Rb. Utrecht 17 februari 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4345 en Hoge Raad 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2811.

Recente jurisprudentie laat evenwel zien dat die zorgplicht aan het toenemen lijkt, vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6826, waarin de geldverstrekker werd verweten geen rekening te hebben gehouden met onverwachte stijging van de rente.

Wilt u meer weten over uw situatie? Het volledige commentaar met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Kantonrechter Groningen 9 januari 2014, Prg. 2014/85 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNNE:2014:78) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email