Aflevervoorwaarden niet ter hand gesteld, meubelverkoper moet naar tweede etage

Consumentenrecht: Het enkel in zijn algemene voorwaarden verwijzen naar de afleveringsvoorwaarden op zijn website, kan niet voorkomen dat de meubelverkoper verplicht is de gekochte kast op de tweede verdieping af te geven.

29 juli 2010.

Rijdende rechter mr. Frank Visser heeft in deze zaak (LJN BN1041), korte metten gemaakt met de geldigheid van de afleveringsvoorwaarden van een meubelverkoper.

De meubelhandelaar heeft een speciaal op maat gemaakte schuifdeurkast aan een consument verkocht. Bij de aflevering blijkt dat de koper in een appartement op de tweede etage woont. Dat wordt de meubelhandelaar te veel en hij weigert vervolgens de kast aldaar af te leveren, stellende dat dit een te groot risico op beschadiging zou opleveren, met name op weg naar de lift en naar boven. De koper ontbindt daarop de koopovereenkomst en vordert de koopsom met kosten en rente terug.

De meubelverkoper stelt dat hij in zijn algemene voorwaarden heeft aangegeven dat op zijn website is te lezen dat hij niet op een verdieping aflevert. De kantonrechter overweegt dat dit de verkoper niet kan baten, omdat hij deze voorwaarden (op de website) niet op de juiste wijze en tijdig aan de koper heeft overhandigd:

“In het midden kan blijven of de algemene voorwaarden die gedaagde hanteert in dit geval van toepassing zijn, nu daarin omtrent de aflevering in artikel 6.1 niets anders valt te lezen, dan dat levering ‘op het woonadres van de consument’ zal geschieden, tenzij wat anders is overeengekomen. Weliswaar is in artikel 6.4 verder bepaald, dat bezorging onder de op de website van [gedaagde] vermelde voorwaarden geschiedt, terwijl op die website valt te vinden dat bij flatgebouwen tot aan de begane grond wordt bezorgd, maar uit niets blijkt dat deze nadere voorwaarden tijdig aan eiser ter hand zijn gesteld, zodat deze niet aan hem mogen worden tegengeworpen.

Waar het op neerkomt is dat eiser wel degelijk recht had op aflevering op zijn woonadres. Iets anders heeft eiser in redelijkheid niet hoeven te begrijpen. Dat zou wellicht anders zijn geweest indien eiser op een moeilijk te bereiken etage woonde, zodat bijvoorbeeld getakeld moest worden. Dat is echter niet het geval. Onbetwist is gebleven dat de kast gewoon met de lift naar de tweede verdieping kon worden gebracht.

Door te blijven weigeren de kast tot aan de voordeur te vervoeren heeft gedaagde dus niet voldaan aan de op haar rustende afleveringsverplichting en heeft eiser de overeenkomst terecht en op goede gronden buitengerechtelijk ontbonden. Weliswaar heeft gedaagde uiteindelijk aangeboden de kast toch naar boven te brengen, maar heeft zij daaraan een onterechte voorwaarde verbonden, te weten dat het risico op beschadiging reeds in de gemeenschappelijke hal op eiser zou overgaan, waarmee het risico op beschadiging op weg naar boven op eiser werd gelegd, waarmee hij terecht geen genoegen wilde nemen.”

Let dus goed op bij het overeenkomen van de afleveringsvoorwaarden, alvorens u de koop bevestigd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Print Friendly, PDF & Email