Geen reflexwerking Colportageweg voor kleine zelfstandige jegens websitebouwer

Consumentenrecht: De kleine zelfstandige kan zich niet op de (reflexwerking van) de Colportagewet beroepen, indien hij een overeenkomst voor het bouwen van een website wil beëindigen.

Samenvatting commentaar onder Ktr. Tilburg 28 december 2011, Prg. 2012/74 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBBRE:2011:BU9923).

Onder ‘reflexwerking’ dient te worden verstaan de toepassing van die wet op een buiten die regeling bestreken terrein. In de Tilburgse kantonzaak wil een kleine ondernemer af van zijn overeenkomst met Proximedia (onder meer een websitebouwer). De parketvloerenspecialist is ontevreden over het resultaat, onder meer vanwege het feit dat zijn naam nog steeds niet op de zoekmachine van Google in de rechterkolom wordt vermeld onder ‘Parketvloeren’.

De kantonrechter honoreert het beroep van de vloerenondernemer niet en overweegt dat de ondernemer de overeenkomst heeft gesloten in het kader van zijn bedrijf en dus niet als consument. De ondernemer kan dus niet als ‘particulier’ worden aangemerkt.

Het begrip ‘particulier’ mag volgens Hof Amsterdam 11 oktober 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3275 niet zo ruim worden uitgelegd, dat daaronder ook een persoon kan worden begrepen, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Het gaat in verband met de Colportagewet toch met name om de bescherming van ‘economisch sociaal zwakkeren’ (SER-advies) en oneerlijke methoden in het verkeer tussen ondernemers vallen daarbuiten.

Zoals wij hier al eerder schreven, zullen kleine bedrijven in dit kader dus hun heil moeten zoeken bij hetgeen daarover in het Burgerlijk Wetboek is bepaald, zoals wanprestatie (art. 6:74 BW), onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), dwaling (art. 6:228 BW), bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW) en dergelijke.

Het volledige artikel met vermelding van meer jurisprudentie is te raadplegen in de annotatie onder Ktr. Tilburg 28 december 2011, Prg. 2012/74 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBBRE:2011:BU9923) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email