Vetragingsclaim twee jaar na vlucht indienen is te laat

Consumentenrecht: Een vordering tot schadevergoeding van Ryanair vanwege vertraging van een vlucht is te laat, indien de claim pas twee jaar na de vertrekdatum is ingediend. Sinds 1 januari 2009 bestaat er een Europese regeling tot inning van bepaalde geringe geldvorderingen tot € 2.000.

Samenvatting commentaar onder Ktr. Eindhoven 19 januari 2012, Prg. 2012/240 m.nt. PJMR (ECLI:NL RBSHE:2012:BV1931).

Passagiers zouden op 5 augustus 2009 van Eindhoven naar Pisa vliegen en daarbij is vertraging opgelopen. De claim tot schadevergoeding is gebaseerd op de Europese luchtvaartverordening (EG) nr. 261/2004 en deze is pas op 2 augustus 2011 ingesteld.

Volgens Ryanair is dit te laat. Volgens de kantonrechter is het gebrek reeds op 5 augustus 2009 voor de passagiers kenbaar geworden, zodat de passagiers inderdaad te laat hebben geklaagd ex art. 6:89 BW (niet binnen bekwame tijd protesteren). Wel is tussentijds een aanmaning gezonden, maar daarin ontbraken de namen van de betreffende passagiers. Volgt afwijzing.

In onze annotatie onder deze uitspraak gaan wij uitgebreid in op de wijze waarop een consument geringe vorderingen tot maximaal € 2.000 (de zgn. ‘small claims’) binnen de EU kan incasseren. Daarvoor is bedoeld de zgn. Europese incassoprocedure geringe vorderingen in de Verordening (EG) nr. 861/2007. De regeling is in Nederland ook toepasbaar en op 1 januari 2009 in werking getreden. Er is geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging, zodat advocaatkosten niet nodig zijn. Slechts het invullen van een uniform standaardformulier is vereist. Wel is mogelijk enige bijstand noodzakelijk voor het indienen en de afwikkeling van de claim bij de desbetreffende rechtbank.

Het volledige artikel met nader toelichting op de genoemde incassoregeling is te raadplegen in de annotatie onder Ktr. Eindhoven 19 januari 2012, Prg. 2012/240 m.nt. PJMR (ECLI:NL RBSHE:2012:BV1931) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email