NEB-lijst niet maatgevend voor uitleg buitengewone omstandigheden vertraging

Consumentenrecht: De zgn. NEB-lijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport is niet maatgevend voor uitleg van buitengewone omstandigheden in verband met vertraging van een vlucht.

Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 3 september 2013, Prg. 2013/290 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBNHO:2013:7818).

Een passagier van een vlucht van Nice naar Amsterdam is vier uur vertraagd en claimt € 250,= schadevergoeding. Transavia stelt dat er sprake was van een technisch mankement en daarbij beroept zij zich op de zgn. NEB-lijst van de samenwerkende nationale luchtvaarttoezichthouders in Europa en op een Voorstel van de Europese Commissie van 18 maart 2013 onder kenmerk 7615/13, tot aanpassing van de Luchtvaartverordening (EG) Nr. 261/2004. Transavia concludeert dus tot afwijzing in verband met buitengewone omstandigheden.

De kantonrechter wijst de vordering echter toe. Het bedoelde voorstel is immers nog geen geldend recht en de NEB-lijst is nog slechts een beleidsregel. Transavia had dit volgens ons echter kunnen weten. Al eerder wees de rechter immers het verweer van Transavia op het punt van het bedoelde Voorstel al af, zie kantonrechter 9 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ6728. Verder is de zgn. NEB-lijst slechts informatief bedoeld ten behoeve van uitsluitend de National Enforcement Bodies (NEB). Dit in het kader van de toepassing van de luchtvaartverordening, vergelijk onder meer de door haar gehanteerde ‘Preliminary list of extraordinary circumstances’ van 12 april 2013.

Het bedoelde Voorstel is overigens gebaseerd op inmiddels vaste luchtvaartjurisprudentie en omvat criteria op grond waarvan er (geen) sprake kan zijn van buitengewone omstandigheden, waardoor geen schadevergoeding is verschuldigd. De bedoeling is dat deze criteria uiteindelijk in de Luchtvaartverordening worden opgenomen, omdat vaak nog onduidelijk is wat precies onder buitengewone omstandigheden moet worden begrepen.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer Navigator of neem contact op met ons kantoor. 

Print Friendly, PDF & Email