Wet Van Dam geldt ook als verlengingsbepaling is opgenomen in overeenkomst zelf

Consumentenrecht: Bepalingen in de Wet van Dam gelden ook als zij niet als algemene voorwaarde, maar in de overeenkomst zelf zijn opgenomen.

Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Roermond 2 oktober 2013, Prg. 2014/5 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBLIM:2013:7313).

In deze zaak is een fitnessabonnement van 24 mei 2010 volgens de eigenaar van de sportclub niet tijdig opgezegd. Daarom vordert zij wederom voor een jaar de contributie, zonder een kortere opzegmogelijkheid in acht te nemen. Volgens de klant is de Wet van Dam van toepassing. Daarin is in het nieuwe artikel 6:236 onder  j BW bepaald dat een opzegtermijn (bij een stilzwijgende verlenging) van meer dan één maand een onredelijk bezwarend beding is. De verlenging met ten minste een  jaar is dus nietig volgens de klant.

De rechtbank is het met de klant eens. De bedoelde verlengingsbepaling in de fitnessovereenkomst is echter niet als algemene voorwaarde, maar in de overeenkomst zelf opgenomen. Toch beoordeelt de rechter de bepaling alsof het een algemene voorwaarde is, althans is er volgens de rechter geen reden om de werking van de nieuwe Wet van Dam te beperken tot bepalingen in slechts algemene voorwaarden. De rechter past het nieuwe art. 6:236 onder j BW dus toe en de klant hoeft de verlenging niet te betalen.

Dezelfde uitkomst van dit vonnis had ook langs de weg van de redelijkheid en billijkheid tot stand kunnen komen of langs de weg van de zgn. ‘reflexwerking’ van de Wet van Dam. Dat is hier echter niet het probleem. Volgens ons is de Wet van Dam immers niet op consumentenovereenkomsten van vóór 1 december 2011 van toepassing en in dit geval dateert de overeenkomst uit 2010.

Het nieuwe artikel 6:236 onder j BW uit de Wet van Dam kan niet worden toegepast, omdat nog steeds niet is voorzien van deugdelijk overgangsrecht. Bovendien heeft Hoge Raad 2 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1244 bepaald dat bij gebreke daarvan het niet aan de rechter is om daarin te voorzien, zie tevens onze publicatie na kantonrechter Almelo 2 april 2013,
Prg. 2013/242ECLI:NL:RBOVE:2013:BZ6588, waarin wij reeds tot deze conclusie komen.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer Navigator of neem contact op met ons kantoor. 

 

Print Friendly, PDF & Email