Niet te voorkomen staking op luchthaven is buitengewone omstandigheid

Consumentenrecht: Een staking op de luchthaven is een buitengewone omstandigheid, waardoor passagiers geen recht op schadevergoeding hebben, indien die staking niet viel te voorkomen.

Samenvatting commentaar onder Kantonrechter Haarlem 23 april 2013, Prg. 2013/229 (ECLI:NL:RBNHO:2013:CA2294).

Een onverwachte staking is geen reden voor een luchtvaartmaatschappij om vertragingsschade aan haar passagiers te vergoeden, indien die staking niet viel te voorkomen. Bij een ruimschoots van tevoren aangekondigde staking van het eigen personeel ligt dit beduidend anders. In dat geval, zo oordeelde kantonrechter Haarlem 22 december 2011, Prg. 2012/75 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BV0307), dienen passagiers wel degelijk te worden gecompenseerd. In die zaak bleek de staking immers tien dagen van tevoren te zijn aangekondigd. Geen buitengewone omstandigheden dus in het kader van art. 5.3 Luchtvaartverordening (EG) 261/2004. Daarin is bepaald dat een luchtvaartmaatschappij niet verplicht is compensatie te betalen, indien zij kan aantonen dat de annulering (en in verband met het Sturgeon-arrest thans ook de vertraging), het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen konden worden.

In de praktijk blijkt een geslaagd beroep op ‘buitengewone omstandigheden’ bepaald niet eenvoudig. In het voorjaar van 2013 besliste de kantonrechter in Haarlem in maar liefst 21 procedures dat slechts in 2 van die gevallen recht op compensatie bestaat, in de andere gevallen is schadevergoeding afgewezen. Toewijzing blijkt grondslag te vinden in het feit dat er sprake is van slechte weersomstandigheden. Afwijzing volgt veelal naar aanleiding van technische mankementen. Daarover is de jurisprudentie inmiddels duidelijk, althans dit zijn typische gevallen die inherent zijn aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij.

Het volledige artikel is te raadplegen bij Kluwer (inloggen bij abonnementen), of neem contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Print Friendly, PDF & Email