Cessieverbod in contracten van vliegtickets Ryanair is onredelijk bezwarend

Samenvatting annotatie onder Ktr. Haarlem 22 januari 2020, Prg. 2020/121 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2020:328).

Een aantal passagiers vordert compensatie van Ryanair, omdat zij uiteindelijk te laat op hun bestemming zijn aangekomen. De passagiers hebben hun vorderingen overgedragen aan Airhelp. Ryanair stelt echter dat dit niet mogelijk is op grond van haar algemene voorwaarden in de overeenkomst tussen de passagiers en Ryanair.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat een dergelijk verbod is strijd is met de wezenlijke betekenis van art. 1 sub q Blauwe lijst van oneerlijke bedingen, zie tevens HvJ EU 26 april 2012, C-472/10. Over het zgn. cessiebeding is niet met de passagiers afzonderlijk onderhandeld. Als dat wel het geval zou zijn geweest, hadden zij dit volgens de kantonrechter nimmer aanvaard. Het cessieverbod is dan ook een oneerlijk beding en wordt vernietigd.

Ktr. Eindhoven 29 augustus 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5010 kwam evenwel tot een ander oordeel in het kader van eenzelfde type overeenkomst met Ryanair. Volgens deze kantonrechter kunnen de passagiers ook met een cessieverbod hun claim gewoon instellen en hij wijst daartoe onder meer op de goedkope Europese procedure voor geringe geldvorderingen. Deze redenering gaat ons inziens mank, enkel al omdat aan het cessieverbod in de overeenkomst met Ryanair geen goederenrechtelijke werking valt te ontlenen.

Volgens Hoge Raad 21 maart 2014, Prg. 2014/125 (ECLI:NL:HR:2014:682) heeft een verbintenisrechtelijk cessie- of verpandingsverbod pas dan ook goederenrechtelijke werking, als dit expliciet in die clausule is bepaald, dan wel naar objectieve maatstaf en volgens de Haviltexmethode is beoogd. Uit niets is gebleken dat het cessieverbod in de bedoelde ticketovereenkomst daaraan beantwoordt.

Meer informatie over dit onderwerp? De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Ktr. Haarlem 22 januari 2020, Prg. 2020/121 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBNHO:2020:328) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email