Niet altijd ontslag van instantie bij te late betaling griffierecht familiezaken

Procesrecht: Aanpassingen in het procesreglement familiezaken bij de gerechtshoven: in bepaalde gevallen geen ontslag van instantie meer bij te late betaling griffierecht. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Utrecht 21 november 2012, Prg. 2013/45 (LJN BY4065). In de kwestie die leidde tot Rb. Utrecht 21 november 2012 had een besloten vennootschap als eiseres haar griffierecht te laat betaald. Zij stelde dat er een onnodige vertraging zou volgen, indien […]

Misbruik van procesrecht moet net als in België bestraft worden met boete

Procesrecht: Procederen zonder enig eigen belang zou net als in het Belgisch recht tot een boete moeten kunnen leiden. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2012, Prg. 2012/313 (LJN BX7322). Wie zonder eigen belang in een civiele kwestie procedeert, kan misbruik van procesrecht ex art. 3:13 BW worden verweten. In de meeste gevallen is eiser dan niet ontvankelijk en volgt […]

Wrakingsverzoek kan tot eindvonnis of beschikking

Procesrecht: Het indienen van een wrakingsverzoek ex art. 36 Rv kan uiterlijk tot het moment waarop de rechter het vonnis of de beschikking geeft. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Haarlem (Wrakingskamer) 4 april 2012, Prg. 2012/209 (LJN BW3946). Rondom wraking ex. art. 36 Rv zijn er ten minste twee aspecten, die niet direct in de wet […]

Hoge Raad 10 februari 2012 moet bij aanhangige ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ alsnog worden gecodificeerd

(rechtzoekende heeft ambtshalve recht op uitlating na te late betaling griffierecht) Op 22 februari 2012 heeft de rechtbank Rotterdam in een verzetprocedure bepaald dat gedaagde zich bij akte alsnog mag uitlaten over de te late betaling van het griffierecht en de mogelijke rechtsgevolgen daarvan. Hiermee volgt de rechtbank een recent arrest van de Hoge Raad […]

Rechtzoekende heeft ambtshalve recht op uitlating waarom griffierecht te laat is ontvangen en over rechtsgevolgen daarvan

Procesrecht: Hoge Raad 2 maart 2012 dient in de aanhangige ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ te worden gecodificeerd: de rechtzoekende heeft ambtshalve recht op uitlating (1) waarom griffierecht te laat is ontvangen en (2) over de rechtsgevolgen daarvan.  12 maart 2012 Op 22 februari 2012 heeft de rechtbank Rotterdam in een verzetprocedure bepaald dat gedaagde zich bij akte alsnog mag uitlaten over de te […]

Bij arbitrage moet gedaagde mondelinge toelichting kunnen geven

Procesrecht: Er is sprake van schending van hoor en wederhoor (art. 6 EVRM) bij e-Court, indien haar procesreglement het niet toelaat dat gedaagde een mondeling toelichting mag geven. Samenvatting commentaar onder Vzr. Rb. Zutphen 7 oktober 2011, Prg. 2011/302 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7213). E-Court is volgens haar website (geactualiseerd op 31 mei 2013) “… een scheidsgerecht (arbitrage) in […]

Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd

Procesrecht: Arbitrale verstekvonnissen van e-Court worden niet geaccepteerd. Samenvatting annotatie van m.r. P.J.M. Ros onder Rechtbank Zutphen 03 oktober 2011, Prg. 2011/282 (LJN BT6835). E-Court is een stichting, die zich bezighoudt met arbitrage via internet. Deze stichting mag zich niet als internetrechtbank presenteren. Na vragen hierover in de Tweede Kamer en een stevig onderhoud met de […]

Reparatiewet: dagvaarding hoeft exacte griffierecht niet meer te vermelden

Burgerlijk procesrecht: Komende Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken: bedrag griffierecht niet langer in dagvaarding. Samenvatting annotatie onder hof Amsterdam 30 augustus 2011, Prg. 2011/136 (LJN BV3167) Blijkens het inmiddels bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken’ is het de bedoeling dat er één (gezamenlijk) griffierecht wordt geheven voor personen, die bij dezelfde advocaat of […]

Griffierechten ook onder kostendekkend wetsvoorstel lager dan onder oude Wtbz

Burgerlijk procesrecht: Griffierecht civiele kwesties onder wetsvoorstel “kostendekkende griffierechten” altijd nog lager dan onder de oude Wtbz. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 19 juli 2011, Prg. 2011/111 (LJN BV1400) Deze zaak viel nog onder het regime van de inmiddels vervallen Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz). Deze is inmiddels per 1 januari 2012 vervangen door […]

Wgbz is in strijd met art. 6 EVRM

Procesrecht. De nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken komt door de sancties bij de vooruitbetalingsplicht van het griffierecht ex art. 127a Rv in strijd met art. 6 lid 1 EVRM. Samenvatting annotatie mr. P.J.M. Ros onder Hof Den Haag 18 juli 2011, Prg. 2011/246 (LJN BR2025). De wijzigingen als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz), hebben […]