Liegen over fiscaal inkomen: zelfstandig verzoek afgewezen

Procesrecht: Liegen over fiscaal inkomen komt de man duur te staan: hij verspeelt zijn recht op toewijzing van zijn zelfstandig verzoek. Samenvatting annotatie onder Rb. Almelo 4 februari 2014, Prg. 2014/195 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBOVE:2014:3273). Pas na de mondelinge behandeling is aan de rechtbank bekend gemaakt dat het werkelijke fiscaal inkomen van de man hoger ligt dan dat […]

Geen succesvolle wraking van rolrechter die ten onrechte uitstel verleende

Procesrecht: Rolrechter niet met succes gewraakt, omdat het enkel verlenen van uitstel, dat in strijd is met het procesreglement, nog geen vooringenomenheid is. Samenvatting annotatie onder Rb. Limburg (wrakingskamer Roermond) 16 januari 2014, Prg. 2014/112 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBLIM:2014:2468). In deze kwestie wordt de rolrechter gewraakt, omdat hij in strijd met het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken een eerste […]

Ondanks opknippen vordering kan kantonrechter onbevoegd zijn

Procesrecht: Het ‘opknippen’ van de vordering om zo onder de kantongrens te blijven, is riskant en leidt niet zelden tot onbevoegdheid van de kantonrechter. Samenvatting annotatie onder Ktr. Amsterdam 4 december 2013, Prg. 2014/66 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2013:9044). Een administratiekantoor heeft een vordering van in totaal € 29.777 op haar klant. Om bij de kantonrechter te kunnen procederen, vordert […]

Datum bijschrijving griffierecht op bankrekening gerecht is bepalend

8 mei 2013: De datum van bijschrijving van het griffierecht op de bankrekening van het gerecht (en niet de datum van afschrijving bij de advocaat), is bepalend om te beoordelen of griffierecht tijdig is ontvangen. Hof ’s-Gravenhage 8 mei 2013 (LJN CA2200) In een alimentatieprocedure wordt de man niet-ontvankelijk verklaard, omdat het griffierecht een dag […]

Kantonrechter moest ingaan op bevrijdend verweer gedaagde

3 mei 2013: Het vonnis van de kantonrechter is ongegrond en vernietigbaar ex art. 80 lid 1 sub a RO, indien de rechter niet ingaat op het verweer van gedaagde en dit verweer bij gegrondbevinding afwijzing van de vordering zou betekenen. Hoge Raad 3 mei 2013 (LJN BZ2868) Transavia is door de kantonrechter ex art. […]

Fax over steunvordering onterecht door hof ter zijde gelegd

3 mei 2013: Rechter dient een na de mondelinge behandeling, maar voor datum uitspraak ontvangen faxbericht in zijn overwegingen te betrekken, indien steunvordering alsnog blijkt te ontbreken. HR 3 mei 2013 (LJN BZ1058) De failliet heeft na het sluiten van de mondelinge behandeling een fax naar het hof verzonden, met daarbij een verklaring van de […]

Curator ook griffierecht verschuldigd als renvooi niet inhoudelijk wordt behandeld

Procesrecht: Zelfs indien de renvooiprocedure inhoudelijk niet wordt behandeld, omdat niemand zich voor schuldeiser stelt, is curator griffierecht verschuldigd. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, Prg. 2013/140 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3941). Het komt veelvuldig voor dat de curator in een faillissement een bepaalde vordering betwist. De gebruikelijke gang van zaken is dat de rechter-commissaris (r-c) dan […]

Respijt voor schuldeiser die griffierecht voor renvooiprocedure te laat betaald

Procesrecht: Griffierecht te laat betaald in een renvooiprocedure: toepassing hardheidsclausule? Samenvatting commentaar onder Rechtbank Rotterdam 2 januari 2013, Prg. 2013/99 (LJN BY8578). Als een vordering van een concurrente schuldeiser in het kader van een faillissement door de curator niet wordt erkend, zal de vordering (zonder dagvaarding) pas dan naar de rol voor een terechtzitting worden […]

Rechter kan niet zelf wrakinsgverzoek indienen

Procesrecht: Kunnen de rechters die moeten beslissen over een wrakingsverzoek, zelf ook worden gewraakt? En kan een gewraakte rechter zelf ook een wrakingsverzoek indienen? Samenvatting commentaar onder Rechtbank Maastricht (wrakingskamer) 10 december 2012, Prg. 2013/87 (LJN BY5590). In deze kwestie was de wrakingskamer Roermond reeds begonnen met de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek, zonder dat […]

Curator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor te lage verkoopprijs pand

Procesrecht: De faillissementscurator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verkoop van het pand uit de boedel tegen een veel te lage waarde. Samenvatting annotatie onder Hof Amsterdam 27 november 2012, Prg. 2014/63 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHAMS:2012:3231). In deze kwestie draagt het hof de curator op om te bewijzen dat hij het pand uit het faillissement tegen een redelijke […]