Alimentatie in 2014 met 0,9% verhoogd

Familierecht : Met ingang van 1 januari 2014 zal alimentatie automatisch worden verhoogd met 0,9%.  20 december 2013 Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 0,9%. De verhoging in 2014 is bepaald door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014 van 25 oktober 2013 en 8 november 2013 […]

Beschermingsbewind voldoende bij problematische schulden

Familierecht: Voor de beheersing van problematische schulden is onder curatelestelling niet langer nodig, een beschermingsbewind kan nu volstaan. Samenvatting annotatie onder Kantonrechter Bergen op Zoom 10 december 2013, Prg. 2014/50 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBZWB:2013:9660). In deze kwestie verzocht een man van buitenlandse afkomst zijn onderbewindstelling in het kader van art. 1:431 BW. De man spreekt niet of […]

Zelfs na 35 jaar kan doodverklaring ongedaan worden gemaakt

Familierecht: Zelfs na 35 jaar dood te zijn verklaard, kan eigen identiteit bij leven worden teruggekregen. Geen verjaring. Samenvatting commentaar onder Rechtbank Utrecht 22 mei 2013, Prg. 2013/225 (ECLI:NL:RBMNE:2013:CA0690). Een opmerkelijke zaak. Als Monique Jacobse in 1975 de leeftijd van 17 jaar heeft, loopt ze weg van huis. Later vertrekt ze naar de USA en een jaar daarna […]

Alimentatie in 2012 automatisch met 1,7% verhoogd

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 zal alimentatie automatisch worden verhoogd met 1,7%. 12 november 2012 Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd met een bepaald percentage. Recent is dit vastgesteld op 1,7%. De verhoging in 2013 is bepaald door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013 van 26 […]

Regeling gemeenschap van goederen per januari 2012 aangepast

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 nieuw huwelijksvermogensrecht: aanpassing regeling wettelijke gemeenschap van goederen. 27 december 2011 Met ingang van 1 januari 2012 treedt de nieuwe “Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” in werking (Stb. 2011, 205). Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij: Art. 1:83 BW: Echtgenoten dienen elkaar desgevraagd alle inlichtingen […]

Alimentatie in 2012 automatisch verhoogd met 1,3%

Familierecht: Met ingang van 1 januari 2012 zal alimentatie automatisch worden aangepast met 1,3%. 19 december 2011 Met ingang van 1 januari 2012 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage, waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,3. Degene die de alimentatie verplicht is te voldoen, […]

Wet Jeugdzorg geeft minderjarige betere positie, maar kritiek blijft

Familie- en Jeugdrecht: Is de (rechts)positie van de minderjarige in de nieuwe Wet op de jeugdzorg daadwerkelijk verbeterd? Samenvatting artikel in Ars Aequi van april 2006 (auteurs: Diana Sol en Peter Ros). Met het intreden van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 heeft de minderjarige weliswaar een sterkere rechtspositie gekregen, maar er […]