Moeder wilde kinderen gelijk bedelen, dus zo moet legaat worden uitgelegd

Erfrecht: Als een ouder alle kinderen gelijk heeft willen bedelen, moet ex art. 4:46 BW een legaat niet zo worden uitgelegd dat een van de kinderen een negatief vermogen krijgt. Over de uitleg van een testament. Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden) 5 april 2016, Prg. 2016/142 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2016:2718). In deze zaak […]