Boetebeding in algemene voorwaarden NS bij niet-uitchecken niet onredelijk bezwarend?

Samenvatting annotatie onder Ktr. Maastricht 18 november 2021, Prg. 2021/15 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBLIM:2020:9085).

Een reiziger vergeet bij het einde van zijn reizen meerdere malen uit te checken en ontvangt van NS uiteindelijk een boete van € 845,=. Dit is volgens NS bepaald in art. 11.1 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR). De kantonrechter overweegt dat een dergelijk boetebeding niet onredelijk bezwarend is. Dit baseert hij op de toelichting van NS en het feit dat de AVR-NS zijn opgesteld in overleg met maatschappelijke organisaties als de Consumentenbond en Rover. Deze hebben een dergelijke sanctie niet als onaanvaardbaar bestempeld.

De motivering van de kantonrechter lijkt wat karig. Het enkele feit dat maatschappelijke organisaties bepaalde consumentenvoorwaarden als redelijk hebben beoordeeld, hoeft in een specifiek geval als deze nog niet te betekenen dat geen sprake kan zijn van een onredelijk bezwarend of zelfs oneerlijk beding. Daarbij komt dat de kantonrechter hier onbesproken laat in hoeverre de vervoersvoorwaarden van toepassing zijn in het kader van de terhandstellingsplicht van NS. Onder meer dit criterium moet in een consumentenkwestie als deze telkens ambtshalve worden getoetst.

Dat geldt ook voor de toetsing of sprake is van schending van bepalingen uit de zgn. Blauwe lijst bij Richtlijn 93/13/EG. Bedingen in consumentenovereenkomsten die tot doel of tot gevolg hebben dat de consument die zijn verbintenis niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding moet betalen, kunnen als oneerlijk worden aangemerkt volgens art. 3 lid 3 Richtlijn 93/13/EG in combinatie met art. 1 onder e Blauwe lijst. Ook hieraan is de kantonrechter kennelijk voorbijgegaan, nog daargelaten dat het voor een gemiddelde consument bepaald geen eenvoudige zaak is om de hoogte van een eventuele boete te vinden bij een bepaalde overtreding.

Meer informatie over dit onderwerp? De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Ktr. Maastricht 18 november 2021, Prg. 2021/15 m.nt. mr. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBLIM:2020:9085) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email