BKR-registratie moet ongedaan worden gemaakt, nu de hypotheek is afgelost en er geen andere schulden meer zijn

Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2017, Prg. 2018/17 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOBR:2017:5711).

Consumentenrecht: BKR-registratie moet ongedaan worden gemaakt, nu de hypotheek is afgelost en er geen andere schulden meer zijn.

In kort geding vorderen eisers van Obvion opheffing van hun BKR-registratie, nu zij als ouder echtpaar inmiddels een stabiel inkomen en geen schulden meer hebben, met een substantieel spaarbedrag. Opheffing is nodig, omdat het stel hun huurwoning moet verlaten en zij bij handhaving van de registratie lastig een vervangende woning zullen krijgen toegewezen.

Hoewel Obvion wel de belangen van eisers heeft afgewogen, handhaaft zij de registratie. Dit is volgens de kortgedingrechter echter onrechtmatig, althans in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Zakelijke klanten moeten vanuit de BKR een goed beeld kunnen krijgen van hun aanstaande klanten. Echter, inmiddels beschikken eisers  over een stabiel inkomen, is de hypotheekschuld afgelost en hebben ze zelfs een bepaald bedrag bij elkaar gespaard. Obvion moet de registratie daarom binnen 24 uur ongedaan maken.

Vanaf 1 februari 2017 geldt er een nieuw reglement bij de BKR. Wat niet is veranderd, is dat de registratie nog steeds niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met die registratie de dienen doel (proportionaliteit). Ook is die registratie alleen geoorloofd, indien er in redelijkheid geen minder nadelige verwerkingswijze is (subsidiariteit). Er moet sprake zijn van een belangenafweging tussen de betrokkene en de financiële instelling, aldus ook Hoge Raad 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Vzr. Rb. Den Bosch 30 oktober 2017, Prg. 2018/17 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:RBOBR:2017:5711) of neem contact op met ons kantoor.

 

Print Friendly, PDF & Email