Een vogelaanvaring (birdstrike) is een buitengewone omstandigheid, zodat passagiers bij langdurige vertraging in beginsel recht op schadevergoeding hebben.

Samenvatting annotatie onder Hof van Justitie EU 4 mei 2017, Prg. 2017/151 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:EU:C:2017:342).

Consumentenrecht: Een vogelaanvaring (birdstrike) is een buitengewone omstandigheid, zodat passagiers bij langdurige vertraging in beginsel recht op schadevergoeding hebben.

De rechtbank in Praag stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU (HvJ EU) of een vogelaanvaring (birdstrike) met een vliegtoestel een buitengewone omstandigheid is in de zin van Verordening (EG) 261/2004. Passagiers eisen compensatie, omdat zij door een dergelijke birdstrike te laat op hun bestemming zijn gearriveerd.

Het HvJ overweegt dat zowel de aanvaring als de daardoor ontstane schade  vanwege hun aard of oorsprong niet inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij. Dergelijke gebeurtenissen zijn immers niet wezenlijk verbonden met het systeem voor de werking van het vliegtoestel. Derhalve is een aanvaring met vogels in beginsel een buitengewone omstandigheid ex art. 5 lid 3 Verordening (EG) 261/2004. Deze uitspraak is contra Ktr. Haarlem 12 januari 2016, Prg. 2016/243 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBNHO:2016:5853), die nog meende dat een birdstrike juist wel inherent is aan de normale bedrijfsactiviteiten van een vliegmaatschappij.

Volgens HvJ EU 4 mei 2017 moet er voor het recht op compensatie wel sprake zijn van bijkomende omstandigheden. De enkele birdstrike verplicht niet zonder meer tot uitkering van schadevergoeding bij vertraging. De luchtvaartmaatschappij moet wel de nodige maatregelen nemen om de risico’s van een birdstrike zoveel als mogelijk te voorkomen, het hof duidt dit als ‘redelijke maatregelen’, die niet zover hoeven te gaan dat deze financieel economisch niet haalbaar zijn of technisch administratief onmogelijk. Onaanvaardbare offers mogen niet van de vliegtuigmaatschappij worden verlangd (r.o. 4.8 HvJ EU). Met inachtneming van deze criteria kan bijvoorbeeld worden verlangd dat de vliegtuigmaatschappij voldoende vervangende toestellen beschikbaar heeft om (de gevolgen van) vertraging door een birdstrike zoveel mogelijk te beperken.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Hof van Justitie EU 4 mei 2017, Prg. 2017/151 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:EU:C:2017:342) of neem contact op met ons kantoor.

Print Friendly, PDF & Email